Impressum

www.hexagon.hr

je u vlasništvu tvrtke Borea d.o.o.

kontakt:

info@hexagon.hr

urednica stranice je:

Renata Paladin, Sales Manager Borea d.o.o.